2016 Ariadne’s “Voorspelling voor Fondsen”

2016 Ariadne’s “Voorspelling voor Fondsen”
March 3, 2016 Lori Stanciu

Ariadne Forecast Blog Feature 360x200De 2016 Ariadne’s “Voorspelling voor Fondsen” is nu beschikbaar!

De ‘Voorspelling voor fondsen 2016’ stelt fondsen die werkzaam zijn op het gebied van sociale verandering in staat om trends te ontdekken, het grotere verband te zien, zich niet alleen beter maar vooral tijdig op de toekomst voor te bereiden.

In de afgelopen jaren hebben de fondsen binnen Ariadne vooral over het heden en het verleden kennis gedeeld door middel van verschillende praktische instrumenten die het netwerk biedt (Social Change map e.d.). Ariadne’s voorspelling voor fondsen 2016, is een volgend kennis instrument. Gericht op de nabije toekomst wordt de ervaring, visie en wijsheid van het netwerk in al zijn diversiteit geborgen en gebruikt. De “Voorspelling voor Fondsen” weerspiegelt de collectieve wijsheid van 140 gevers uit de Europese fondsenwereld die actief zijn op het gebied van de zogenaamde ‘Social Change’ en mensenrechten.

Als u een gever bent, kunt u het gebruiken als ‘reality check’: maken andere gevers en fondsen zich over dezelfde dingen zorgen als u? Wat heeft u gemist? Wat zijn de trends die de wereld de komende paar maanden de boventoon voeren? Voor diegene die niet in de fondsenland komen is de voorspelling een manier om te zien hoe de wereld er volgens gevers uitziet, wat voor veranderingen er door hen worden voorzien voor 2016.
Dus wat verwachten we in 2016? Niet verwonderlijk zien Ariadne gevers in binnen- en buitenland de wereldwijde instabiliteit als het grootste probleem dat vele verschillende vormen aanneemt. Het stuwt conflicten en terrorisme voort, dat op zijn beurt honderdduizenden migranten creëert, en tegelijkertijd een begrijpelijke angst bij overheden en mensen om het slachtoffer van geweld te worden.

We zien diezelfde instabiliteit als stuwende kracht achter een ernstige trend: de steeds kleinere bewegingsruimte voor het maatschappelijk middenveld, vaak de “Closing Space for Civil Society” genoemd. Overheden hanteren frequent een zero-risk benadering om criminele activiteiten in te
perken maar raken daarmee juist vaak organisaties die rechtvaardigheid nastreven en eveneens hun gevers. Een complexe trend waarbij een reactie van fondsen op gang is gekomen waar u meer over kunt lezen in de voorspelling 2016.

De ( financiële) crisis komt nog steeds sterk naar voren. Dit jaar hebben we een mondiale voorspelling en additionele voorspellingen voor Frankrijk, Italië, Nederland, en het Verenigd Koninkrijk. Hier zien we dat de effecten van de crisis een specifiek nationaal karakter hebben. De tabel achterin de voorspelling maakt het eenvoudig regionale verschillen in Europa te vergelijken.

Niet alles is negatief – noodzaak is immers de moeder van vindingrijkheid en creatieve oplossingen, tussen al het geluid over bezuinigingen en onzekerheid klinkt ook de stem van inventiviteit en optimisme. Dit is vooral zichtbaar in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waar alternatieve vormen van financieren steeds vaker voorkomen, wat niet alleen nieuwe vormen van geven maar ook nieuwe gevers naar de sector brengt.

Tegelijkertijd verandert de rol van fondsen in rap tempo, en binnen de fondsen vooral die van de ‘programme officers’. Het oude ‘plaatje’ van een medewerker die in een comfortabele stoel de papieren aanvragen doorneemt wordt zeldzaam. Een groeiend aantal gevers en fondsen evolueert tot ‘makelaars van samenwerking’, waar grotere veranderingen alleen teweeg kunnen worden gebracht door bredere coalities. Dit wordt op mondiaal niveau in 2016 waarschijnlijk meer geprononceerd; een aantal belangrijke fondsen ontwikkelt zich richting een ‘instrumenteel model’, waar ze de kwestie die ze willen aanpakken identificeren, en aan de hand daarvan de groepen die hen daarbij het beste kunnen helpen aanwijzen en verbinden.

Als de wereld van ‘grantmaking’ (giften, bijdrages in al zijn vormen) mondiaal gezien toeneemt in complexiteit en verscheidenheid wordt zij ook meer vloeibaar en veranderlijk. Hieruit voortvloeiend zien we onder andere dat netwerken langzaam volwassen worden en de kosten hiervan omlaag gaan. Maar in toenemende mate zullen fondsen en gevers klaar moeten zijn voor het onverwachte; hetzij door te profiteren van gunstige omstandigheden van dat moment die de beoogde sociale verandering teweegbrengt, hetzij door het beschermen van groepen mensen die, vaak snel , in het nauw gedreven zijn. Zoals een voorspeller zei “We zullen zeker een zwarte zwaan zien- wie is er klaar voor?”

Tot slot veel dank aan alle leden en vrienden van Ariadne, die hun tijd, moeite, inzichten, en energie in de 2016 Forecast hebben gestoken, in het bijzonder onze ‘experts voorspellers’ die spraken op de bijeenkomsten in verschillende landen. We hopen van harte dat het eind resultaat voor u of uw organisatie nuttig is.

Print Friendly, PDF & Email